Obytný prostor

Markéta Šafferová
Interiérové studio Ing.arch. Markéta Šafferová

Obytný prostor

Hlavní obytný prostor s přilehlými místnostmi
Přízemí rodinného domu

Zadáním bylo zrekonstruovat přízemí rodinného domu, které donedávna sloužilo jako samostatná bytová jednotka. Nyní má čtyřčlenné rodině sloužit celá stavba.

Z několika různě vysokých místností bylo třeba vytvořit jednotný obytný prostor. Podobné zadání vyžadovala chodba se vstupy nejen do OP a pracovny. Pro místo na relaxaci se přeměnila koupelna. Navrženými dveřmi navazuje na masážní vanu v exteriéru. Naproti přes chodbu je WC s umyvadlem.

Snížený podhled při vstupu vytváří portál, který zve přes posuvné skleněné dveře a kuchyň do pokoje. Stejnou výšku má stávající nosník mezi pokojem a jídelnou. Oči však přitáhne nový prvek podsvíceného půloblouku mírně sníženého podhledu. Jeho linie se táhne přes daný předěl celou místností. Stejně tak betonová podlaha zceluje prostor.

Kuchyň s povrchy v imitaci betonu navazuje na podlahu tak, aby se pohledy zastavily u stavebního prvku cihelné zdi, jež dělí kuchyň od jídelny. Tento strukturou i barvou zateplující element dává základ k materiálovému výběru zařízení a k řešení jeho barevnosti, která se pohybuje od hnědorezavé barvy dřeva na nábytku, a dekorace tapetou či textiliemi až po doplňkovou zelenou na barových židlích a závěsech. Kamenné či kovové povrchy v černé společně se sklem nechávají vyznít hlavní barevnosti a s šedými koženými potahy a betonem udržují čitelnost místa.

Nábytek svým tvaroslovím navazuje na oblouk podhledu a změkčuje.

Půdorys

Půdorys a vizualizace obytného prostoru