Tyra house

Jiří Fiala
FIALA ARCHITECTS s.r.o.

Tyra house

Tyra House, Třinec, ČR

Objekt se nachází v malebném údolí řeky Tyry, v srdci moravskoslezských Beskyd. Na pozemku, kde v minulosti stávala osamělá hájenka, vybudoval předchozí majitel roubenou stavbu a zřídil k ní jezírko. Naše kancelář byla oslovena se zadáním navrhnout rozšíření stávající roubené stavby o nové prostory pro odpočinek a rekreaci, a to v duchu současných potřeb a trendů. Dále bylo naším úkolem přetvořit zahradu s jezírkem tak, aby spolu s roubenkou tvořily spojený a vizuálně působivý celek.

Architektonické ztvárnění využívá geometrii původního tvarosloví staré dřevěnice, která je transformována do tvarů nové přístavby. Diagonály tvořící trojúhelníky a trapézy formují jak hlavní hmotu, která se obtáčí kolem starého domu, tak i jednotlivé části exteriéru a prvky interiéru. Klíčovou výzvou projektu bylo vyhovět požadavkům investora, a přitom minimalizovat zásah do přirozeného rázu krajiny. Po mnoha skicách a konceptech jsme se rozhodli umístit většinu objemu stavby do země. Nadzemní část je pak kryta extenzivní zelenou střechou se vzrostlými stromy, jež přechází v okolní zeleň a esteticky se snoubí s terénem.

Novostavba doplňuje stávající obytný dům o chybějící funkce jako jsou: prostory pro party akce, wellness, ubytování pro hosty, vinný sklep a garáž. Centrální místnost plní funkci přirozeného spojení mezi přední a zadní částí zahrady. V rámci zadání jsme vytvořili oddělený apartmán, situovaný v severní, klidnější části stavby, jehož umístění je v exteriéru charakterizované dřevěným jehlanem vystupujícím z terénu. Stávající roubenka, nová garáž a přístavba jsou v podzemní propojeny spojovací chodbou. V podzemních prostorách přístavby se pak nachází technické zázemí, klub, vinotéka a solná jeskyně.

Půdorys

Půdorys